specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Závěr srovnávací analýzy hodnocení rizik

Horst Rakel, který studoval různé národní modely hodnocení rizik, ve své publikaci „Hodnocení rizik na pracovišti. Srovnávací analýza upravených praxí v pěti členských zemích EU“ (1996) uzavřel vše ne zcela vážně: „proč nekombinovat holandské rozhodování, německé srovnávání (dvou firem), britskou konzistenci, holandskou kompetentnost, švédský celkový pohled a směs britské a dánské (ne)komplexnosti“.

Zdroj: BOIX, Pere; VOGEL, Laurent. Překlad Kempa, Viktor. Hodnocení rizik na pracovišti – Příručka pro odborovou činnost. Evropská odborová technická kancelář pro zdraví a bezpečnosti. 1999

 

Vyhledávání