Tomáš Neugebauer Závěr srovnávací analýzy hodnocení rizik

Závěr srovnávací analýzy hodnocení rizik

Horst Rakel, který studoval různé národní modely hodnocení rizik, ve své publikaci „Hodnocení rizik na pracovišti. Srovnávací analýza upravených praxí v pěti členských zemích EU“ (1996) uzavřel vše ne zcela vážně: „proč nekombinovat holandské rozhodování, německé srovnávání (dvou firem), britskou konzistenci, holandskou kompetentnost, švédský celkový pohled a směs britské a dánské (ne)komplexnosti“.

Zdroj: BOIX, Pere; VOGEL, Laurent. Překlad Kempa, Viktor. Hodnocení rizik na pracovišti – Příručka pro odborovou činnost. Evropská odborová technická kancelář pro zdraví a bezpečnosti. 1999

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6