specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Oznamovatel požáru

image002
Dvířka historického oznamovatele požáru umístěného v objektu Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 

Vyhledávání