specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Poplachový plán

Zajímavé vyplnění předchůdce Požární poplachové směrnice.

image002

Obrázek je převzat z publikace: HLADÍK, Václav; KRCHOV, Milan. 1853–1993, Historie Hasičského sboru hlavního města Prahy. Praha: FIRE EDIT, 1993

Vyhledávání