Tomáš Neugebauer Požár Národního divadla

Požár Národního divadla

Dne 12. srpna 1881 vznikl v odpoledních hodinách na střeše Národního divadla požár, který se nepodařilo uhasit. Zcela vyhořely dřevěné části střech, železná konstrukce střechy byla zničena a propadla se dovnitř budovy a z větší části bylo zničeno i vnitřní vybavení divadla.

Šetření tehdejších orgánů vedlo nakonec k obžalobě dvou zámečníků, Jenische a Ziniburga, kteří osudný den odpoledne na střeše pracovali na připojení měděného drátu k hromosvodu letováním. K letování se používala plechová letovací kamínka, v kterých bylo rozžhavené dřevěné uhlí, do kterého se letovaný spoj vložil. Zámečníci po ukončení práce zalili žhnoucí dřevěné uhlí v kamínkách vodou a poté jej umístili do měděného okapového žlabu v místě, kde zůstal zbytek dešťové vody. Oba zámečníci byli soudem uznáni vinnými a byl jim uložen trest týdenního vězení zostřený dvěma půsty (evidentně velmi nízký trest).

Dodnes se mnozí domnívají, že požár Národního divadla způsobili uvedení dva zámečníci. Mnohé další okolnosti kolem vzniku požáru zaujali Dr. Miroslava Ivanova natolik, že inicioval provedení odborné zkoušky zda tomu tak mohlo být. Modelová zkouška byla provedena 23. 2. 1982 ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Letňanech. Provedená expertíza prokázala, že ke vznícení dřeva nedošlo ani za záměrně zvolených příznivějších podmínek pro vznik hoření při modelové a laboratorní zkoušce oproti podmínkám z 12. 8. 1881.

Provedená expertíza zvýšila pravděpodobnost verze úmyslného založení. Tuto verzi však nelze prokázat, i když údajně existovala osoba, které se jeden německý student z pražské Univerzity po požáru svěřil, že požár založil. Podařilo se však vyvrátit obvinění vznesené tehdejším soudem proti dvou zámečníkům a opravit tak jednu chybu v historii požární ochrany.

image001

Obrázek je převzat z publikace: HLADÍK, Václav; KRCHOV, Milan. 1853–1993, Historie Hasičského sboru hlavního města Prahy. Praha : FIRE EDIT, 1993

 

Železná opona

Součástí protipožárních opatření v Národním divadle je známá železná opona, která odděluje jeviště od hlediště v případě vzniku požáru. V současné době je pro zvýšení její odolnosti zkrápěna šesti tryskami, které jsou umístěny v horní části portálu. Její spouštění je hydraulické. Přední železná opona o hmotnosti 12 000 kg se zvedá do výšky 10 m a opět spouští rychlostí 0,36 m/s. Při požáru je rychlost spouštění 1,2 m/s. Zadní železná opona má téměř shodné parametry. Rozdíl je pouze v hmotnosti, která činí 11 800 kg, a ve výšce zdvihu opony – 10,8 m.

Zdroj: FILIPČÍK, Josef. Metodika ke zpracování základní dokumentace PO. Praha : Hasičské sdružení konsorcium – MULTA

 

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6