Tomáš Neugebauer Získaná ocenění

Získaná ocenění

Má práce byla třikrát oceněna na národní úrovni a dvakrát na mezinárodní úrovni.

2006 – pro VFN jsem získal vítězství v národní soutěži „Správná praxe“ (za vytvořené e-learningové projekty „Školení BOZP“ a „Školení PO“ pro zaměstnance VFN [autor systému, osnov, výukových textů a zkušebních testů])

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MINOLTA DIGITAL CAMERA

kniha_22007 – pro VFN jsem získal ocenění od Evropské agentury pro BOZP v soutěži „Správná praxe 2006“ (e-learningovým projektům „Školení BOZP“ a „Školení PO“ pro žáky zdravotnických škol docházející na odbornou praxi do VFN bylo uděleno oficiální označení „Doporučený příklad“ [autor systému, osnov, výukových textů a zkušebních testů]; prostřednictvím publikace „A Safe Start for Young Workers in Practice“ vydané agenturou byli o e-learningových projektech informováni ve všech členských státech Evropské unie [pro zobrazení textu o projektech klikněte na knihu])

image003

2011 – ocenění v evropské soutěži „Udělejme změnu“ (integrace informací pro využívání e-learningu k seznamování zaměstnanců s požadavky BOZP a PO, tedy propojení do jednoho systému e-learningu, detailnějších informací o problematice BOZP a PO, interních webových stránek Útvaru BOZP a PO, portálu řídicí dokumentace BOZP a PO a informačních CD pro preventisty BOZP a PO [o ta projevil zájem kolega z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre])

image002(pro větší zobrazení klikněte zde)

2012 – vítěz soutěže „Profesionál BOZP“ (za aktivity v prevenci rizik v letech 2007 až 2011: motivační školení zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik, externí a interní webové stránky Útvaru BOZP a PO k podpoře řízení BOZP a PO ve VFN, materiály k propagaci BOZP – kalendáře, novoročenky)

oceneni

a blahopřání pana ministra.

predani_2

2020 – Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., mi za zásluhy o rozvoj oboru BOZP v České republice, zejména bohatou publikační činností a dlouholetou odbornou výukou, bylo uděleno Čestné uznání a bronzová Medaile ZÚBOZ.

pict4313

(pro větší zobrazení klikněte zde)

medaile

2020-03-16

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6