Tomáš Neugebauer Metoda BOMECH

Metoda BOMECH

Metoda BOMECH byla vyvinuta na Strojní fakultě ČVÚT v Praze prof. Ing. Luborem Chundelou, DrSc. pro hodnocení bezpečnosti strojů. Je však velmi vhodná i pro management rizik při práci, neboť ji lze využít k vyhledání rizik, k jejich vyhodnocení a k vyhodnocení přijatých opatření. Lze ji využít i pro srovnávání rizikovosti jednotlivých provozoven apod.

S velmi stručným, avšak plně obsažným návodem se můžete seznámit zde (podrobněji je popsána například v mé publikaci „Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi“). Také přináším tabulku pro použití metody.

2017-02-16

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6