specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Schéma managementu rizik při práci

Na schéma managamentu rizik  je znázorněn postup při jednom celém cyklu. Zároveň jsou uvedeny vstupy do následujícího cyklu.

2017-01-31

vas_nazor_6

 

Vyhledávání