Tomáš Neugebauer Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

sprchaMycí, čisticí a dezinfekčních prostředky musí být na základě požadavku zákoníku práce bezúplatně poskytovány zaměstnancům v množství stanoveném v interním předpise vydaném zaměstnavatelem na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždivými látkami. K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění se poskytují dezinfekční prostředky nebo ochranné masti s těmito účinky.

Vodítkem pro zpracování interního předpisu pro poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků je nařízení vlády č. 495/2001 Sb. V příloze č. 4 je uveden přehled měsíčního doporučeného množství mycích prostředků, tedy mýdla (práce velmi nečistá – 200 g, práce nečistá, méně čistá a čistá – 100 g) a čisticích prostředků (například Solviny, Ruta). Také jsou zde doporučeny dva kusy ručníků na rok. Příloha obsahuje i příklady prací z hlediska znečištění.

Nemusí se však jednat jen o poskytování těchto prostředků. Na základě provedeného zhodnocení ohrožení dráždivými látkami mohou být v interním předpise uvedeny a zaměstnancům poskytovány například zubní pasta, kartáček na zuby, regenerační krém či mast atd. Naopak může být vypuštěno poskytování ručníku, neboť jsou nahrazeny elektrickými sušáky rukou a zároveň není nutná očista celého těla či poskytování mýdla je nahrazeno tekutým mýdlem v zásobnících u umývadel. Vše závisí na vyhodnocení konkrétních podmínek práce, které jsou promítnuty do interního předpisu firmy.

Při zpracování interního předpisu by nemělo být opomenuto vracení zaměstnavateli těch prostředků, které nepodléhají spotřebě (jedná se především o ručníky) a jejich likvidace, případně jejich nevracení, tzn., že po ukončení doby jejich použitelnosti uvedené v interním předpise se stanou majetkem zaměstnance (do té doby jsou stále majetkem zaměstnavatele – to platí i o prostředcích podléhajících spotřebě).

Na poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků se nevztahuje požadavek, že není možné nahrazovat jejich poskytování finančním plněním.

Při poskytování finančního plnění je nutné zajistit, aby si zaměstnanci ve stanoveném množství pořídili prostředky, jež lze určit jako mycí, čisticí nebo dezinfekční, které mají od zaměstnavatele podle interního předpisu dostat.Zaměstnanec si nesmí za poskytnuté finanční plnění nakoupit něco jiného, například toaletní papír, prostředek na mytí nádobí nebo pěnu na holení. Dále je nutné zajistit, aby tyto prostředky při výkonu své práce používali, tzn., aby je po nákupu přinesli na své pracoviště, neboť jsou majetkem zaměstnavatele, nikoliv zaměstnance!

2017-01-26

o uroven vyse

Print Friendly, PDF & Email

vas_nazor_6