Tomáš Neugebauer - Specialista bezpečnosti práce a požární ochrany

Důležitost firemní kultury při zajišťování BOZP


Ač se to nezdá, tak firemní kultura má významný vliv na úroveň BOZP. Dokládá to následující příklad.

Šestnáct kilometrů dlouhý silniční most a tubus pro železniční provoz Øresund 1 mezi Dánskem a Švédskem z jedné třetiny stavělo Dánsko, z jedné třetiny Švédsko a poslední třetinu stavěly společně. Stavba byla důkladně připravena a promyšlena, takže vše, kromě kultury, bylo jednotné. Na dánské třetině došlo k 32,2 pracovního úrazu na milion odpracovaných hodin. Na švédské třetině pouze k 8,1 pracovního úrazu na milion odpracovaných hodin. Na společné části měli Švédové třikrát méně pracovních úrazů než Dánové.

2017-01-20


vas_nazor_6

Odkazy:
  1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Most_p%C5%99es_%C3%9 6resund

https://bozppo-neu.cz/?page_id=986
Datum tisku: 24.09.2022 18:21:01